jamna software

Dedykowane rozwiązania

Filarem naszej działalności jest projektowanie skalowalnych systemów informatycznych.

Proces tworzenia spersonalizowanego rozwiązania rozpoczynamy od analizy po to, aby następnie przedstawić proponowaną architekturę zgodną z zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa czy startupu.

Po jej akceptacji rozpoczynamy prace, które trwają od kilku dni do wielu miesięcy (zależnie od wielkości zamówienia).

Dla każdego wykonanego projektu istnieje możliwość podpisania umowy utrzymaniowej, która obejmuje także opiekę nad architekturą serwerową.

Wsparcie techniczne

Wspieramy długofalowo przedsiębiorstwa oraz startupy w utrzymaniu ich produktów, usług oraz ekosystemów informatycznych.

Consulting

Nabywane przez 14 lat kompetencje pozwalają nam na świadczenie usług consultingowych z zakresu automatyzacji, architektury oprogramowania, jakości kodu oraz zarządzania projektami informatycznymi.